In de zomer van 2019 wordt een begin gemaakt met de bouw van zorgwoningen voor 24-uurs zorg. Na het vieren van het 10-jarig jubileum van de dagbesteding, worden de plannen nu werkelijkheid om ook deze zorg vorm te geven bij de Fabriek Maasbree.

Als bewoner van de zorgwoning regelt u uw 24-uurs zorg vanuit een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Het Volledig Pakket Thuis is een compleet pakket zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat betekent dat één zorgaanbieder alle zorg zal leveren. Hierbij hoort ook het zorgen voor maaltijden, huishoudelijke hulp en een was-service.

U betaalt als bewoner van de zorgwoning huur voor de woning. De Fabriek Maasbree is dus geen zorginstelling, maar levert een aantal woningen waar een volledig zorgpakket geleverd kan worden.


Voorwaarden

Om gebruik te mogen maken van een zorgwoning is het volgende nodig:

  • U heeft een indicatie nodig voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
  • U ontvangt een indicatie waarin staat welke zorg u kunt ontvangen bijv. verpleging, verzorging en/of dagbesteding
  • Vanaf een zorgzwaartepakket (ZZP) 5 is het mogelijk om te wonen in de woningen die bij de Fabriek Maasbree gebouwd worden.
  • Vanaf 2015 zijn er geen zorgzwaarte-pakketten meer: u ontvangt een Zorgprofiel. Zorgprofiel 5 betekent beschermd wonen met intensieve zorg'.
  • U kiest vervolgens voor de leveringsvorm ‘Volledig Pakket Thuis’ en bespreekt met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe de zorg precies ingevuld gaat worden.
  • De zorgaanbieder levert de zorg in uw woning bij de Fabriek Maasbree.


Vragen
Heeft u vragen over de zorgwoningen bij de Fabriek Maasbree?
Bel dan 077-4650712 of stuur een e-mail naar atelier@defabriekmaasbree.nl